Back to overview
Event
Past event

De vreemde strijder: Buitenlandse inmenging in burgeroorlogen

Mar
04
Year
2014

Op 4 maart 2014 vond er een Leidschrift symposium plaats, genaamd "De vreemde strijder. Buitenlandse inmenging in burgeroorlogen". Tijdens het symposium stonden de beweegredenen van buitenlandse deelnemers aan diverse burgeroorlogen centraal. Wat zijn de motieven van internationale instanties om over te gaan tot ingrijpen of juist om afzijdig te blijven? Welke ideeën en ideologieën vormen de drijfveren voor strijders om de wapens op te pakken en mee te vechten in een ander land? Om een duidelijk beeld te verschaffen over de rol van buitenlandse strijders en partijen analyseerde verschillende sprekers de rol van dergelijke participanten. Zo ging Dennis Bos (Universiteit Leiden) in op de rol van buitenlandse strijders in de Commune van Parijs van 1871. Daarnaast sprak Ben Schoenmaker (bijzonder hoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit Leiden) over de motivatie van de Verenigde Naties om wel of niet in te grijpen in een burgeroorlog. De ontwikkeling van dit interventiedebat werd bekeken aan de hand van een reeks conflicten in de jaren negentig. Peter Knoope (directeur van het International Centre for Counter-Terrorism) nam de luisteraars mee in zijn lezing over de beweegredenen van buitenlandse jihadstrijders in het huidige conflict in Syrië. Meer informatie.