Back to publications
Report

Utrecht samen toekomstgericht: Een analyse van nieuwe trends in radicalisering en polarisatie en mogelijke beleidsinterventies

In opdracht van de gemeente Utrecht, heeft ICCT nieuwe voor Utrecht relevante trends in radicalisering en extremisme in kaart gebracht. Deze inventarisatie bood input voor de herijking van Utrecht’s actieplan ‘Utrecht zijn we samen’ om polarisatie en radicalisering tegen te gaan. ICCT onderkent zes belangrijke trends: intersectionele ideologieën, nieuwe modus operandi en verhullend taalgebruik, misbruik van online platformen, gender gerelateerd geweld, parallelle samenlevingen, en cumulatief extremisme.  Met het oog op deze nieuwe trends, heeft ICCT in deel 2 van het rapport concrete voorstellen gedaan voor interventies op het terrein van preventie, signalering van risico’s, repressie, en rehabilitatie, re-integratie en zorg. Tot slot, wordt er stil gestaan bij de condities die vervuld moeten worden om haalbaarheid van de voorstellen te faciliteren.